Thiết kế Brochure, catalogure tại Phan Thiết. Quảng cáo Bình Thuận

30/09/2020 866 lượt xem

Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa 3 ấn phẩm này với nhau. Đôi khi bạn tự hỏi không biết Profile khác Catalogue, khác Brochure ở điểm gì? Bạn thấy chúng cùng nói về doanh nghiệp, sản phẩm mà sao được đặt 3 tên gọi khác nhau? Bài viết này cung cấp những thông tin cần thiết nhất để bạn phân biệt rõ ràng 3 ấn phẩm quan trọng này của doanh nghiệp.

xem thêm: Thiết kế Brochure, catalogure tại Bình Thuận

Khác nhau về đối tượng người đọc Profile dành cho mọi đối tượng: khách hàng, đối tác, chủ đầu tư,… Catalogue thường được sử dụng cho khách hàng Brochure sử dụng chuyên biệt cho 1 nhóm khách hàng mục tiêu nhất định Khác nhau về mục tiêu sử dụng Profile nhằm chứng minh năng lực trong công việc của công ty Catalogue giống như một nguồn tài liệu cung cấp cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ Brochure kêu gọi khách hàng tiêu dùng tức thì Khác nhau về Cách thức sử dụng Profile thường dùng trong trường hợp gặp trực tiếp khách hàng để trao đổi Catalog có thể gửi qua đường bưu điện, phát tại điểm bán,… Brochure có thể phát tại những nơi công cộng,… Khác nhau về nội dung trọng điểm Profile giới thiệu về công ty, những thành tựu nổi bật, năng lực cốt lõi,….

Catalogue giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ với những thông số chi tiết Brochure có thể giới thiệu về công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc phục vụ cho một chương trình marketing riêng. Brochure không đi vào chi tiết mà hướng tới ngôn từ khơi gợi khả năng tiêu dùng của khách hàng. Khác nhau về hình ảnh sử dụng Profile thường sử dụng những hình ảnh sát thực hơn về doanh nghiệp, những sản phẩm, dự án đã thực hiện,… Catalogue giới thiệu nhiều hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ mà không chịu ảnh hưởng nhiều của tính sát thực. Brochure sử dụng đa dạng hình ảnh hơn, có thể dùng cả ảnh thật hoặc ảnh vẽ,… Khác nhau về kiểu dáng, kích thước An Việt có kiểu dáng chuẩn là A4, tuỳ thuộc nhiều trường hợp kích thước này cũng có thể thay đổi. Catalogue cũng có thể thay đổi kích thước tuỳ ý, ngoài ra về hình dạng cũng không bị hạn chế bởi tính “nghiêm túc” của An Việt. Brochure có thể là bất cứ kích thước, hình dạng nào phù hợp với đối tượng khách hàng, chiến dịch marketing,… của thương hiệu.
Khác nhau về đối tượng người đọc An Việt dành cho mọi đối tượng: khách hàng, đối tác, chủ đầu tư,… Catalogue thường được sử dụng cho khách hàng Brochure sử dụng chuyên biệt cho 1 nhóm khách hàng mục tiêu nhất định Khác nhau về mục tiêu sử dụng Profile nhằm chứng minh năng lực trong công việc của công ty Catalogue giống như một nguồn tài liệu cung cấp cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ Brochure kêu gọi khách hàng tiêu dùng tức thì Khác nhau về Cách thức sử dụng Profile thường dùng trong trường hợp gặp trực tiếp khách hàng để trao đổi

Catalog có thể gửi qua đường bưu điện, phát tại điểm bán,… Brochure có thể phát tại những nơi công cộng,… Khác nhau về nội dung trọng điểm Profile giới thiệu về công ty, những thành tựu nổi bật, năng lực cốt lõi,…. Catalogue giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ với những thông số chi tiết Brochure có thể giới thiệu về công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc phục vụ cho một chương trình marketing riêng. Brochure không đi vào chi tiết mà hướng tới ngôn từ khơi gợi khả năng tiêu dùng của khách hàng. Khác nhau về hình ảnh sử dụng Profile thường sử dụng những hình ảnh sát thực hơn về doanh nghiệp, những sản phẩm, dự án đã thực hiện,… Catalogue giới thiệu nhiều hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ mà không chịu ảnh hưởng nhiều của tính sát thực. Brochure sử dụng đa dạng hình ảnh hơn, có thể dùng cả ảnh thật hoặc ảnh vẽ,… Khác nhau về kiểu dáng, kích thước Profile có kiểu dáng chuẩn là A4, tuỳ thuộc nhiều trường hợp kích thước này cũng có thể thay đổi. Catalogue cũng có thể thay đổi kích thước tuỳ ý, ngoài ra về hình dạng cũng không bị hạn chế bởi tính “nghiêm túc” của An Việt Brochure có thể là bất cứ kích thước, hình dạng nào phù hợp với đối tượng khách hàng, chiến dịch marketing,… của thương hiệu

xem thêm: Thiết kế Brochure, catalogure tại Bình Thuận

 

Top