Tờ rơi - Tờ gấp

  • Mẫu Thiết kế tờ gấp tại Bình Thuận

    Tờ gấp là một dạng tờ rơi, được sử dụng như một công cụ truyền thông quan trọng, phát trực tiếp tới Khách hàng, hỗ trợ người bán hàng trong việc giới thiệu chi tiết các sản phẩm, dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp.

  • THIẾT KẾ POSTER, TỜ RƠI, TỜ GẤP

    Poster, tờ rơi, tờ gấp là những hình thức truyền tải thông tin quen thuộc tới công đồng, được các công ty sử dụng phổ biến để quảng cáo bán hàng.

  • Top